Jota Scouting Maasland

Ieder jaar is er een evenement voor en door de Scouting jeugd en ouderen, genaamd Jota/Joti. JOTA staat voor Jamboree On The Air en JOTI voor Jamboree On The Internet, daar er de laatste jaren ook aandacht besteed werd aan contacten leggen via het internet. In eerste instantie was het via de ether d.m.v. zendamateurs die met hun zenders en antennes de jeugd laten kennismaken met de radio zendhobby door het maken van verbindingen met scouting groepen over de hele wereld.
Anneke en ik hadden in het begin van dit jaar eens navraag gedaan bij een Scouting groep hier in de buurt en die waren enthousiast over deelname. Helaas hebben wij niets meer gehoord over hun plannen en activiteiten zodat wij dit jaar weer overgeslagen hebben. Een aantal jaren geleden hebben wij samen het een en ander gedaan aan de Jota bij een scouting groep in een clubgebouw van de radiovereniging wat een leuke ervaring was. Voor mij was het niet geheel nieuw daar ik in het verleden al eens vaker meegewerkt had.

Dit jaar zou echter voorbij gaan, ware het niet dat ik via sociale media in contact gekomen ben met iemand van de scouting in Maasland die nog wat hulp zocht bij een spel op de vrijdagavond. Hulp in de vorm van een zendamateur met auto, antenne en set om de communicatie vlotjes te laten verlopen. Daar wij samen wel interesse hadden om toch mee te doen heb ik mijzelf opgegeven met de mededeling dat hij dan toch 2 zendamateurs kreeg met een auto en de benodigde spullen. Dit werd dankbaar aanvaard en zo gebeurde het dat wij vrijdagmiddag al op pad gingen. Anneke zat al dicht in de buurt vanwege haar werk en vervoer voor mij werd direct geregeld zodat ik om 17.30 uur opgehaald werd door Johan, een enthousiaste twintiger die nog een klein zetje nodig heeft om examen te gaan doen 🙂

Wij werden ontvangen en begroet door Dennis, PD4DAM, die de “leiding” op zich genomen had. Aangezien wij op tijd waren voor het eten en er op ons gerekend was konden wij even later aanschuiven aan tafel met de jonge scouts en begeleiders.
Lekker eten samen
Door omstandigheden die nu niet ter zake doen was er nog een en ander niet helemaal klaar, zoals de mast die nog niet overeind stond zodat we ons voor het moment moesten behelpen met een iets lager geplaatste antenne voor 2 meter. Geen probleem aangezien het vrijdagavond spel bestond uit het bezoeken van een aantal andere scoutinggroepen in de regio. Daar aangekomen kregen de scouts van de begeleiders of zendamateur in de auto een lijst met vragen die beantwoord moesten worden bij de bezochte groep. Antwoorden konden gelijk via de zender aldaar doorgegeven worden. Helaas deed de door mij bezochte groep niets aan JOTA deze avond, want er was pas op zaterdag een zendamateur aanwezig met zijn spullen. Maar meedoen is belangrijker als winnen, toch? 🙂   Nadat we allemaal weer gearriveerd waren op Maasland werd het spel besproken en de resultaten bekeken. Hierna was het tijd voor de officiële opening via de zender door het rayonhoofd van Rayon G waar Maasland onder valt. Daarna werden er gesprekken gevoerd door diverse jonge en oudere scouts, maar de jongere scouts moesten toch naar bed. Na nog een praatje over de gebeurtenissen was het voor ons ook tijd om huiswaarts te keren, maar met de vraag of we op zaterdag (dat was het inmiddels allang) terug wilden en konden komen. Omdat het toch wel gezellig was en onze hulp ook op prijs werd gesteld voldeden we aan dit verzoek.

Op zaterdag is na onze aankomst de gepionierde mast omhoog gegaan. Deze mast bestond uit een soort kantelbok met een mast, die omhoog getrokken werd door touwen. De mast was totaal ongeveer 25 meter hoog. De bijgevoegde foto is een panoramafoto van de hele constructie. Bovenin stond een verticale antenne voor 2 mtr en 70cm en daaronder hing een 2 meter kruis Yagi voor zowel horizontaal als verticaal gericht draaibaar op een rotor.
Opbouwen mastPanorama mast   Dit is een panorama foto van de mast, 25 meter hoog ongeveer.

Op zaterdagmiddag is er door de jeugdigen meegedaan aan het regiospel voor punten. Er was een jury aanwezig om de diverse onderdelen gelijk te beoordelen en punten te geven. Na het spel was er tijd om de scouts weer kennis te laten maken met onze hobby door het maken van verbindingen en te vertellen over de diverse aspecten van onze gevarieerde en veelzijdige hobby. We hebben het NATO spelling alfabet uitgelegd en op het bord geschreven zodat ze de gebruikte Jota roepletters van de groep, in dit geval PA3GXL/J, konden spellen zoals het hoort. Deze roepletters behoren toe aan Nico PA3GXL, de verantwoordelijke amateur voor de groep in Maasland. We hebben met een aantal mensen ook op deze dag de HF draadantenne opgehangen tussen een lichtmast en een lager geplaatste paal constructie zodat de HF banden ook benut konden worden. Als experiment wilde een van de begeleiders wel eens zien of het inderdaad waar was dat je een TL lichtbalk, de losse buis dan, kon laten branden door hem bij een antenne te houden om het fenomeen stroom en spanning duidelijk te maken. Nou, dat kon. Ik had op aanvraag een mobiele antenne meegenomen om dit zichtbaar te maken maar dat kon ook met deze draadantenne net zo goed lukken. Zie de foto waar Dennis met 2 TL buizen als lichtzwaarden langs de draadantenne loopt en de TL buizen gewoon aangaan zonder starter en zonder een draad met stekker in het stopcontact. Leuk om te zien en misschien ben je nu overtuigd, Johan?

Dennis in gevecht met stroom en spanningDennis “in gevecht” met de draadantenne!  Vechten

Op zaterdagavond kregen wij bezoek van een andere groep die dit als spel hebben gebruikt op de zaterdag. Vragen werden door ons, als scoutinggroep Maasland zo goed als mogelijk beantwoord.

Later op de avond tegen de nacht werd het tijd voor de wedstrijd, de JOTA contest genaamd. Hiermee wordt geprobeerd zoveel mogelijk verbindingen te maken met andere scoutinggroepen uit Nederland en dit allemaal voor zoveel mogelijk punten. Er is zelfs een heus contestlog dat via de computer in te voeren is. De condities waren niet optimaal, maar toch heb ik gehoord dat er hele leuke verbindingen gemaakt zijn door onze groep met andere groepen. Op HF zijn er door Maasland verbindingen gemaakt met o.a Amerika.
Om een uur of 4 ’s nachts was het voor ons wel weer tijd om af te haken en naar huis te gaan en ik moet eerlijk zeggen dat ik daar wel aan toe was na een enerverende dag en vrijdagavond. Weinig slaap ben ik wel gewend maar die tijden en toch wel meer drukte……..die gaan je opbreken. Ik heb de zondag dan ook benut om bij te komen.  🙂

 

Hiermee wil ik dan ook nogmaals alle scouts en de begeleiders van de Scouting groep Maasland bedanken voor het in ons gestelde vertrouwen voor een voor ons zeer geslaagd JOTA/JOTI weekend 2015. Indien nodig en gewenst: Tot volgend jaar?

 

Anneke PB8YL
Ruud    PA9RD