Clustermeldingen en PI4RM

Daar wij beiden lid zijn van de VRZA (Vereniging van Radio Zend Amateurs) hadden wij het idee om te kijken of wij een afdeling konden oprichten. Er bleek bij de VRZA een slapende afdeling Rijnmond te bestaan zonder bestuur. Wij hadden van het bestuur de toestemming gekregen om deze slapende afdeling weer te revitaliseren, ofwel nieuw leven in te blazen. Zo gezegd, zo gedaan, maar door wat problemen op weg naar een volledig actieve afdeling duurde het allemaal wat langer als onze bedoeling was. Zoals mijn gezondheid, de verbouwing  van ons huis en natuurlijk de shack hebben ons parten gespeeld. Toen wij eenmaal actief gingen worden door steeds meer leden te betrekken in de activiteiten, die door ons en een paar personen op kleine schaal reeds waren aangevangen, begonnen zich ook de eerste problemen voor te doen. Een aantal personen was dusdanig bezig met vreemde acties, om te proberen de boel te verstoren van binnenin de afdeling, dat wij maar weer besloten hebben om voordat we echt officieel opgestart en “geopend” waren de handdoek in de ring te gooien en ook de reeds aan ons toegekende roepletters PI4RM terug te geven aan het hoofdbestuur van de VRZA.

Belangrijkste reden was dat de call werd misbruikt door deze personen en regelmatig voorkwam in het cluster zonder dat wij radioactief waren op de amateurbanden. De meldingen varieerden van misbruik en beschuldigingen tot beledigingen aan het adres van zendamateurs en ook aan onszelf. Dit kon niet door blijven gaan, omdat hierdoor ook de vereniging in een kwaad daglicht kwam te staan. Dit wilde wij geen van beide en daardoor hebben wij een moeilijk besluit moeten nemen: We stoppen ermee!

De clubactiviteiten zijn inmiddels gestaakt door bovengenoemde problemen die ik het risico van escalatie niet waardig vond. Er gebeuren nu nog wel eens wat dingen, zo staan er nog steeds valse meldingen met mijn en andere (soms fictieve) calls in het DX cluster met berichten die niet amateurwaardig zijn, zowel aan mijn “adres” als aan dat van mijn XYL Anneke. Echter ook naar anderen toe, die dus NIET bij mij vandaan komen. De personen tegen wie deze meldingen gericht zijn weten echter allang dat dit niet bij mij vandaan komt. Wel heb ik mijn vermoedens waar, of beter gezegd van welke personen dit afkomt aan de getroffenen kenbaar gemaakt, gebaseerd op een aantal feiten en meldingen heen en weer van een en hetzelfde IP adres! Helaas zal dit nog wel blijven gebeuren, maar mijn mening in deze is dat het mijn tijd wel zal uitduren. Het zij zo!!